Gooi geen geld weg, beheer uw afval zelf!

Door tijdig of op voorhand in te spelen op de veranderende regelgeving rond afvalstof, vermijdt u dat u geld weggooit. Minder reststromen en gesloten materiaalkringlopen bereikt u door uw grondstoffenverbruik te onderzoeken en afvalbeheer in eigen handen te nemen. Sirris en Agoria helpen u met het seminarie 'Afval- en grondstoffenmanagement'.