Ervaringsplatform Digitale zelfsturende productieaansturing - Bedrijfsbezoek Provan

Waarin schuilt de meerwaarde van digitale uitwisseling en integratie van de informatie aanwezig op de verschillende niveaus van het productieproces? Tijdens deze ondernemersclub wordt de noodzaak van de informatiebrug behandeld tussen het ERP-systeem en de productieaansturing op de werkvloer en de mogelijke alternatieven. Toeleverancier in metaalwerken Provan toont hoe het tewerk is gegaan.