Artificiële intelligentie in de maakindustrie: hAIpe of reAIliteit?

Artificiële intelligentie (AI) is overal, ook in de maakindustrie. Afgaande op internationale studies zal AI de maakindustrie drastisch veranderen: de verwachte impact is enorm! Maar is dit wel zo? Komt er echt een AI revolutie, of is het eerder evolutie? En wat zijn vandaag zinvolle AI-toepassingen met een duidelijke meerwaarde voor de maakindustrie? Sirris en Agoria voerden een uitgebreide analyse uit om dit thema te demystificeren en het potentieel voor de maakindustrie scherp te stellen. Zo willen we een antwoord bieden op de meest voorkomende vraag: Hoe als maakbedrijf AI inzetten om competitiever te worden?