AI voor de prognose en het gezondheidsmanagement van uw industriële activa

Dit seminar handelt over de toepassing van AI-ondersteunde prognose en gezondheidsmanagement (PHM). Het uiteindelijke doel van PHM is methoden en instrumenten aan te reiken voor het uitstippelen van optimale onderhoudsmaatregelen voor een specifieke asset (bv. machines, apparatuur) in zijn specifieke bedrijfs- en degradatieomstandigheden. Zo wordt het mogelijk een hoge beschikbaarheid aan een minimale kostprijs te bereiken. Het seminar biedt een ruim overzicht van geavanceerde PHM-technieken, via keynote presentaties door toonaangevende bedrijven en state-of-the-art onderzoeksresultaten die worden geïllustreerd aan de hand van industriële praktijkvoorbeelden in verschillende sectoren.