3D-printen en intellectuele eigendom: over namaken en nagemaakt worden

Op 16 september 2014 wordt een sessie georganiseerd over de specifieke intellectuele-eigendomsproblematiek met betrekking tot additive manufacturing in de hele waardeketen. (voertaal = Frans)