Afval van verspaanprocessen als emulsies en slijpstof en de circulaire economie

Voor de valorisatie van metaalspanen zijn reeds verschillende oplossingen bij een brede groep bedrijven gekend. Voor de verwerking van de emulsies, slijpstof (filterstof) en slijpslib steken er echter meer specifieke problemen de kop op die valorisatie en recyclage bemoeilijken. Op 8 mei organiseren Sirris en Agoria een workshop waarin we deze problematiek opnemen en u handvatten aanreiken om hiermee aan de slag te gaan.

Emulsies, van verbruik naar gebruik

Vanuit een circulair oogpunt kunnen we voor de emulsies een levensduurverlenging als eerste stap naar voor schuiven. Hierbij worden de emulsies in gecontroleerde omstandigheden langer gebruikt, gefilterd en gemonitord. Dit vermindert ook het volume aan benodigde grondstoffen (hulpstoffen). Als uiteindelijk de kwaliteit niet meer aanvaardbaar is, zal overgegaan moeten worden tot afvalverwerking.

De elementen die een conforme verwerking mogelijk maken, verkennen we in de workshop. Type verontreiniging, opslag, enz. zijn immers elementen die een invloed hebben op het verwerkingsproces. Hoe u dit aanpakt, geven we weer in deze workshop.

Slijpstof en slijpslib: waarde of gevaar

Poedervormige metaalhoudende afvalstromen en slijpslib zijn dan weer afvalstromen met een zeer specifieke problematiek. Ze zijn moeilijk te verhandelen en hebben een aantal inherente problemen (zelfontbranding, lage smelt, recycleerbaarheid van poeders, contaminatie,…). Ook hier zijn geen wonderoplossingen voorhanden, maar een paar voorbeelden en een getuigenis van ZF Windpower geven u alvast inspiratie en zetten u op weg.
Tijdens de workshop worden verschillende presentaties over deze topic gebracht en komen ook enkele cases aan bod.

Interesse? Het programma van de workshop op 8 mei en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u hier!

De workshop wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.