Afronding van het NeSSIE-project rond corrosie in barre omgevingen

Corrosiebestrijding is een belangrijke kostenfactor, vooral in barre omgevingen als de Noordzee. Het NeSSIE-project heeft in deze strijd een waardevolle bijdrage geleverd (en ook vandaag nog) met de ontwikkeling van drie demonstratieprojecten voor anti-corrosieoplossingen, die zich toespitsen op de infrastructuur voor offshore hernieuwbare energie (OHE).

Sirris heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het project, als vertegenwoordiger van Belgische bedrijven met een toenemende interesse voor de offshore energiesector, en zal de kennis en ervaring die het heeft opgedaan bij het opzetten van een effectieve corrosiemanagementstrategie, verder ontwikkelen. 

De slotconferentie van het NeSSIE-project vond plaats in Brussel op 24 april. Eerst werd een overzicht van het NeSSIE-project gegeven. Een van de belangrijkste resultaten van het project was een overzichtsstudie naar de corrosiepreventieoplossingen voor offshoreconstructies en -apparatuur, waaraan Sirris een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Zowel Sirris als andere projectpartners voerden talrijke interviews bij bedrijven uit om de uitdagingen voor de projectontwikkelaars, alsook de commercieel beschikbare anti-corrosieoplossingen uit de 'klassieke' sectoren, die in de OHE-sector kunnen worden aangewend, in kaart te brengen. In een later projectstadium werden drie geselecteerde projectontwikkelaars in contact gebracht met aanbieders van oplossingen om de hoofdlijnen van de demonstratieprojecten te schetsen. Dit was van grote waarde voor zowel de aanbieders van oplossingen, die zo toegang kregen tot een moeilijk te betreden markt, als voor de projectontwikkelaars, die naar eigen zeggen mogelijke oplossingen ontdekten waaraan ze anders nooit zouden hebben gedacht.

Er werd ook een studie gevoerd naar de economische opportuniteiten, om de mogelijk economische voordelen voor zowel de projectontwikkelaars als de providers uit te lichten. Parallel met deze studie werd een roadmap opgesteld die de koers voor de toekomst uitstippelde. Alle rapporten, inclusief de overzichtsstudie, zijn op verzoek gratis beschikbaar.

Drie demonstratieprojecten

Het uiteindelijke resultaat van het NeSSIE-project was de ontwikkeling van drie investeringswaardige demonstratieprojecten. In een eerdere blog werden de drie demonstratieprojecten al kort beschreven. Het demonstratieproject van EMEC zal het gebruik van drones onderzoeken voor de inspectie van golfslagenergie-installaties en randapparatuur die op de testsite van EMEC in Schotland zijn geïnstalleerd. Simec Atlantis zal de optimalisatie van corrosiemanagement in de ontwikkeling van getijdenturbines bestuderen, waaronder kathodische bescherming, coatings, corrosiebescherming van onderhoudsluiken en het gebruik van continue-monitoringsystemen. Windparkoperator SSE zal zich focussen op het gebruik van innovatieve coatings en andere corrosiepreventiemethodes voor secundaire staalcomponenten in de waterspatomgeving en essentiële componenten in de turbine.

Technologische ondersteuning

Met haar deelname aan het project kon Sirris een belangrijke bijdrage leveren in termen van technologische ondersteuning: een beter inzicht in de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd en een kritische evaluatie van de bestaande anti-corrosieoplossingen. Ook de waardeketen van anti-corrosieoplossingen voor offshore-installaties en -structuren werd in kaart gebracht, zowel in België als in andere regio’s in Europa, wat een kostbare informatiebron vormt voor de bedrijven die in deze sector actief zijn. Dankzij de samenwerking met het Innovatief Bedrijfsnetwerk Offshore energie (IBN-OE), dat Sirris coördineert, was de Belgische offshore waardeketen nauw bij de onderzoeken betrokken. Verscheidene Belgische bedrijven werken nog steeds mee aan de verdere ontwikkeling van de demonstratieprojecten.

Toekomst

Dankzij het NeSSIE-project kon Sirris haar kennis over corrosiemanagement in barre omgevingen verder ontwikkelen. Corrosiemanagement behelst alle stappen van ontwerp voor corrosiebescherming tot onderhoud en reparatie, over preventie, inspectie en monitoring.
Nu het NeSSIE-project is afgerond, zal Sirris verder blijven uitkijken naar opportuniteiten voor kruisbestuiving met andere sectoren die te kampen hebben met ernstige corrosieproblemen, zoals de stalen infrastructuur, de procesindustrie en de landbouw. Sirris spitst zich toe op het begeleiden van de bedrijven bij de ontwikkeling van een rendabele aanpak van corrosiemanagement, op basis van een mix van preventieve maatregelen en monitoringtechnieken waar deze economisch en technologisch haalbaar zijn.

Interesse? Neem contact met ons op om meer te weten te komen over het NeSSIE-project of om de opportuniteiten in corrosiemanagement te bespreken.