Afgeronde projecten

DOCC-OFF - Digitalisering van kritische componenten in OFFshore windturbines

Docc-Off  

Het Europese project DOCC-OFF (Digitalization Of Critical Components in OFFshore wind turbines) streeft ernaar door de kennis uit operationele gegevens te benutten, de impact van detectie en monitoring op afstand aan te tonen bij de optimalisatie van het ontwerp, de verhoging van de prestaties en de verlaging van de onderhoudskosten van kritische subsystemen in offshore windturbines.Zo wordt offshore windenergie een van de competitieve technologieën naast andere stroomopwekkingsalternatieven.

Lees meer


Trusting Mobile Apps - praktische tips voor beveiliging van mobiele apps

 

Het ESF-project Trusting Mobile Apps staat voor een opleidingsprogramma, bestaande uit een reeks uitgebreide workshops rond beveiligingsaspecten van mobiele apps. De workshops zijn ontworpen als een pragmatische gids die u voorziet van concrete tools, technieken en praktijken die u kan aanwenden bij de ontwikkeling van de app.

Lees meer


SKAIDive

Europees Sociaal Fonds  

SKAIDive  - het Interactief Starter Kit Platform voor de adoptie van industriële AI en Data Science competenties - biedt u de mogelijkheid de nodige competenties te verwerven om AI-, machine-learning- en data-science-technieken toe te passen voor uw concrete industriële uitdagingen.

Lees meer


SensInFood - Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0

AFVALorisatie  

Ervaart u ook stijgende materiaal- en afvalkosten? Wil u voorbereid zijn op veranderende wetgeving? Merkt u ook het toenemend belang dat investeerders, klanten en burgers hechten aan een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Lees meer


AFVALorisatie

AFVALorisatie  

Ervaart u ook stijgende materiaal- en afvalkosten? Wil u voorbereid zijn op veranderende wetgeving? Merkt u ook het toenemend belang dat investeerders, klanten en burgers hechten aan een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Lees meer


INSIDE Metal Additive Manufacturing

 

Vlaanderen is één van de koplopers in het gebied van Metal Additive 3D printing, maar om een grootschalige doorbraak te realiseren en de bedrijven naar een industrie van de toekomst in Vlaanderen (Industrie 4.0) te loodsen, moeten er nog een aantal barrières weggewerkt worden rond materiaal geschiktheid en beschikbaarheid, de ontoereikende en niet consistente materiaal- en producteigenschappen en de productiesnelheid.

Lees meer


Factory 4.0

Factory4.0  

Factory 4.0 is een project binnen het Europese programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Voor het project begeleiden de partners uit Noord-Frankrijk, Wallonië en West-Vlaanderen bedrijven bij het transformeren naar een fabriek van de toekomst.

Lees meer


Energie-efficiëntie komt binnen handbereik van uw bedrijf

Energie-efficientie  

Hoe kan je als bedrijf energie-efficiënt te werk gaan en hoe kan je investeringen in energie-efficiëntie snel terugverdienen? Sirris stapte dit voorjaar in het ENEF-PRO-project 'Energie-efficiëntie bij processing-bedrijven'. De website staat ondertussen online en er werd een tool gelanceerd die bedrijven toelaat hun eigen positie te bepalen.

Lees meer

Succesvol en competitief overschakelen van manueel lassen naar lasrobots

   

Het automatiseren van het lassen voor kleine reeksen is uitermate belangrijk om te vrijwaren dat deze activiteiten in Vlaanderen behouden kunnen worden en tevens het tekort aan geschoold personeel opgevangen kan worden. Immers, reductie van de werkvoorbereidings- en lascyclustijd (25 à 40%) en stijging in kwaliteit (40 à 60% minder uitval) zorgen ervoor dat lasbedrijven kostefficiënt kunnen inspelen op de veranderende marktvragen en bijgevolg lasactiviteiten kunnen behouden en nieuwe markten kunnen aanboren.

Lees meer


Proeftuin Digital Servitisation

 

De wereld van goederen bouwen verandert in een wereld van digitale diensten bouwen die verbonden zijn aan goederen. Producten op het terrein kunnen digitaal worden verbonden met de fabrikanten die ze hebben gemaakt, hun gebruikers en andere stakeholders in de hele waardeketen van het product. Dergelijke slimme, verbonden producten vertegenwoordigen in essentie een nieuw platform voor de levering van waarde. De fabrikant/integrator/operator is altijd op de hoogte van het gebruik van het product en deze informatie kan worden gebruikt om een nieuwe inkomstenstroom van de klant te creëren of de operationele kosten aanzienlijk te verlagen.

Lees meer


Hypermodelleringstrategieën voor operationele optimalisatie - HYMOP

Dependable embedded wireless infrastructure  

HYMOP heeft tot doel de werking en het onderhoud van een vloot industriële machines te optimaliseren door middel van innovatieve modelleer- en gegevensverwerkings-/analysetechnieken.

Read more


Betrouwbare ingebedde draadloze infrastructuur

Dependable embedded wireless infrastructure  

Het ARTEMIS-project 'Dependable Embedded Wireless Infrastructure' (DEWI) zal belangrijke oplossingen bieden voor draadloze naadloze connectiviteit en interoperabiliteit in slimme steden en infrastructuren, door rekening te houden met de dagelijkse fysieke omgeving van burgers in gebouwen, auto's, treinen en vliegtuigen, wat een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan de opkomende slimme woning en slimme openbare ruimte.

Lees meer


Proactieve eco-compliance als competitief wapen

 

Proactieve aanpak van veranderende norm- en regelgeving op vlak van milieu en veranderende marktvereisten als hefboom voor duurzame innovatie.

Lees meer


 IBN Digitising Manufacturing

   

Is Industrie 4.0 voor uw bedrijf een te abstract begrip? Wilt u uw huidige kennis en ideeën rond Industrie 4.0 en digitalisering ontwikkelen en versterken met een geëngageerde groep van gelijkgestemde bedrijven en technologieaanbieders? Sluit u dan aan bij het Innovatief Bedrijfsnetwerk 'Digitising Manufacturing'.

Lees meer