Afgeronde projecten

SensInFood - Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0

AFVALorisatie  

Ervaart u ook stijgende materiaal- en afvalkosten? Wil u voorbereid zijn op veranderende wetgeving? Merkt u ook het toenemend belang dat investeerders, klanten en burgers hechten aan een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Voor meer details...


AFVALorisatie

AFVALorisatie  

Ervaart u ook stijgende materiaal- en afvalkosten? Wil u voorbereid zijn op veranderende wetgeving? Merkt u ook het toenemend belang dat investeerders, klanten en burgers hechten aan een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Voor meer details...


INSIDE Metal Additive Manufacturing

 

Vlaanderen is één van de koplopers in het gebied van Metal Additive 3D printing, maar om een grootschalige doorbraak te realiseren en de bedrijven naar een industrie van de toekomst in Vlaanderen (Industrie 4.0) te loodsen, moeten er nog een aantal barrières weggewerkt worden rond materiaal geschiktheid en beschikbaarheid, de ontoereikende en niet consistente materiaal- en producteigenschappen en de productiesnelheid.

Voor meer details...


Factory 4.0

Factory4.0  

Factory 4.0 is een project binnen het Europese programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Voor het project begeleiden de partners uit Noord-Frankrijk, Wallonië en West-Vlaanderen bedrijven bij het transformeren naar een fabriek van de toekomst.

Voor meer details..


Energie-efficiëntie komt binnen handbereik van uw bedrijf

Energie-efficientie  

Hoe kan je als bedrijf energie-efficiënt te werk gaan en hoe kan je investeringen in energie-efficiëntie snel terugverdienen? Sirris stapte dit voorjaar in het ENEF-PRO-project 'Energie-efficiëntie bij processing-bedrijven'. De website staat ondertussen online en er werd een tool gelanceerd die bedrijven toelaat hun eigen positie te bepalen.

Voor meer details..

Succesvol en competitief overschakelen van manueel lassen naar lasrobots

   

Het automatiseren van het lassen voor kleine reeksen is uitermate belangrijk om te vrijwaren dat deze activiteiten in Vlaanderen behouden kunnen worden en tevens het tekort aan geschoold personeel opgevangen kan worden. Immers, reductie van de werkvoorbereidings- en lascyclustijd (25 à 40%) en stijging in kwaliteit (40 à 60% minder uitval) zorgen ervoor dat lasbedrijven kostefficiënt kunnen inspelen op de veranderende marktvragen en bijgevolg lasactiviteiten kunnen behouden en nieuwe markten kunnen aanboren.

Voor meer details...


Betrouwbare ingebedde draadloze infrastructuur

Dependable embedded wireless infrastructure  

Het ARTEMIS-project 'Dependable Embedded Wireless Infrastructure' (DEWI) zal belangrijke oplossingen bieden voor draadloze naadloze connectiviteit en interoperabiliteit in slimme steden en infrastructuren, door rekening te houden met de dagelijkse fysieke omgeving van burgers in gebouwen, auto's, treinen en vliegtuigen, wat een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan de opkomende slimme woning en slimme openbare ruimte.

Voor meer details...


Proactieve eco-compliance als competitief wapen

 

Proactieve aanpak van veranderende norm- en regelgeving op vlak van milieu en veranderende marktvereisten als hefboom voor duurzame innovatie.

Voor meer details...


 IBN Digitising Manufacturing

   

Is Industrie 4.0 voor uw bedrijf een te abstract begrip? Wilt u uw huidige kennis en ideeën rond Industrie 4.0 en digitalisering ontwikkelen en versterken met een geëngageerde groep van gelijkgestemde bedrijven en technologieaanbieders? Sluit u dan aan bij het Innovatief Bedrijfsnetwerk 'Digitising Manufacturing'.

Voor meer details...