Afgeronde projecten

Succesvol en competitief overschakelen van manueel lassen naar lasrobots

  

Het automatiseren van het lassen voor kleine reeksen is uitermate belangrijk om te vrijwaren dat deze activiteiten in Vlaanderen behouden kunnen worden en tevens het tekort aan geschoold personeel opgevangen kan worden. Immers, reductie van de werkvoorbereidings- en lascyclustijd (25 à 40%) en stijging in kwaliteit (40 à 60% minder uitval) zorgen ervoor dat lasbedrijven kostefficiënt kunnen inspelen op de veranderende marktvragen en bijgevolg lasactiviteiten kunnen behouden en nieuwe markten kunnen aanboren.

Voor meer details...


Betrouwbare ingebedde draadloze infrastructuur

Dependable embedded wireless infrastructure 

Het ARTEMIS-project 'Dependable Embedded Wireless Infrastructure' (DEWI) zal belangrijke oplossingen bieden voor draadloze naadloze connectiviteit en interoperabiliteit in slimme steden en infrastructuren, door rekening te houden met de dagelijkse fysieke omgeving van burgers in gebouwen, auto's, treinen en vliegtuigen, wat een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan de opkomende slimme woning en slimme openbare ruimte.

Voor meer details...


Proactieve eco-compliance als competitief wapen

 

Proactieve aanpak van veranderende norm- en regelgeving op vlak van milieu en veranderende marktvereisten als hefboom voor duurzame innovatie.

Voor meer details...


 IBN Digitising Manufacturing

  

Is Industrie 4.0 voor uw bedrijf een te abstract begrip? Wilt u uw huidige kennis en ideeën rond Industrie 4.0 en digitalisering ontwikkelen en versterken met een geëngageerde groep van gelijkgestemde bedrijven en technologieaanbieders? Sluit u dan aan bij het Innovatief Bedrijfsnetwerk 'Digitising Manufacturing'.

Voor meer details...