Additive manufacturing en metrologie

Online realtime metingen zijn een must voor kwaliteitsgarantie. Er zijn al enkele procedés beschikbaar; andere zijn in ontwikkeling.

Het gebrek aan kwaliteitsgarantie bij een geprint product remde tot nog toe de bedrijfswereld af om AM-technieken in gebruik te nemen. Toch hangt de kwaliteitsgarantie, net als de opvolging van de processen en de optimalisatie ervan, af van de metingen. Bij gebrek aan geschikte tools en technologieën hinkt dit aspect enigszins achterop ten opzichte van de ontwikkeling van andere aspecten. De prestaties en de bedrijfszekerheid van AM-producten zijn echter niet alleen een eis van de markt uit, maar ook een wettelijke en financiële vereiste.

De wereld van de additieve fabricage heeft nood aan gestandaardiseerde ad-hocmaatregelen om de functionele eigenschappen, de vorm en de dimensionale toleranties, en de prestaties van de AM-producten te bepalen, met het oog op de uitwerking van een correcte kwaliteitsgarantie.

Anderzijds is de metrologie ook belangrijk om de additieve fabricage te beheersen en te optimaliseren en zo de productiekosten laag te houden dankzij een beter gebruik van de dure grondstoffen, een hoger rendement, een verlaging van het percentage niet-conforme onderdelen en een verhoging van de energie-efficiëntie.

Lees meer op Techniline.