Aanbevelingen voor een ethische artificiële intelligentie

Op 8 april 2019 heeft de Europese Commissie ethische aanbevelingen gepubliceerd voor een betrouwbare AI uitgewerkt door een groep van internationale experts.

De groep die Europa bijeengebracht heeft om na te denken over de uitdagingen en de gevaren van artificiële intelligentie is heterogeen en samengesteld uit 52 mensen uit de academische wereld, de industrie en consumentenorganisaties.

Het document 'Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence' stelt een geheel van aanbevelingen voor bij de ontwikkeling, toepassing in de praktijk en het gebruik van ethische systemen van artificiële intelligentie. Deze stellingname is voorgesteld als een concurrentieel voordeel op lange termijn en voor de Europese actoren van de AI een manier om zich van elkaar te onderscheiden.
Deze richtlijnen vormen een geheel dat bijgewerkt zal moeten worden in functie van de evolutie van de technologie en de sociale context.

Lees verder op Techniline.