AACOMA - Interreg project

Nieuwe materialen, zoals composieten, kunnen in zeer uiteenlopende sectoren worden toegepast. Het Interreg-project AACoMA ondersteunt geavanceerde composietproductie en werkt daarbij nauw samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Interreg ACOOMA

Context

In het verleden werden composieten vooral ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaartsector, omwille van hun lichtgewicht en uitzonderlijke mechanische eigenschappen. De technische vooruitgang op het stuk van materiaalontwerp en geavanceerde productieprocessen (Industry 4.0) baant nu de weg voor de toepassing ervan in vele andere sectoren. Voor kmo’s die nieuwe en concurrerende producten willen ontwikkelen, bieden composietmaterialen innovatieve mogelijkheden voor toepassingen in diverse industriële sectoren, zoals de automobielindustrie, de transportsector, de machinebouw en de bouwsector.

De toepassing van een disruptieve technologie door de invoering van geavanceerde productietechnieken in kmo’s, is voor deze bedrijven echter niet zonder risico's. Alvorens te investeren in nieuwe productielijnen, moeten ze meer kennis verwerven in geavanceerde materiaal- en verwerkingstechnologieën en demonstrators realiseren en testen. Het prospecteren naar geavanceerde productietechnieken vergt vakkundige en ervaren menselijke middelen die in kmo’s niet altijd beschikbaar zijn.

Anderzijds bestaan er in de EMR-regio's meerdere technologieplatforms in universiteiten en onderzoekscentra, maar (1) hun zichtbaarheid voor de kmo’s over de grenzen heen is beperkt, (2) hun expertise en technologieaanbod zijn niet altijd duidelijk en (3) hun interactiviteit met bedrijven moet worden versneld.

Doelstellingen

Het AACoMa-project is gericht op het versneld invoeren van de geavanceerde productie van composietmaterialen door het demonstreren van de noodzakelijke verwerkingstechnologieën in nauwe samenwerking met bedrijven. Om aan te tonen of een optimalisering van de materialen, de productiekwaliteit en de productiviteit haalbaar is, zullen nieuwe materialen en geavanceerde procestechnologieën zoals additive manufacturing, robotica, virtual engineering, virtuele realiteit en artificiële intelligentie worden toegepast.

Aanpak

  • De projectpartners zullen communicatieactiviteiten opzetten om managers van kleine en middelgrote productiebedrijven via roadshows en een trainingworkshop te sensibiliseren voor het thema van geavanceerde composietproductie alsook om de specifieke behoeften in de verschillende sectoren te analyseren.
  • Er zullen gezamenlijke-creatieactiviteiten worden georganiseerd in een adviescommissie bestaande uit leden van bedrijven, om de technische uitdagingen te bespreken en de demonstrators vast te stellen.
  • Er zullen proofs-of-concept worden ontwikkeld aan de hand van de demonstratie van geselecteerde geavanceerde productiescenario's voor typische toepassingen, gevolgd door een verspreiding van de resultaten (TRL 5-6).
  • Evaluatie van de geleerde lessen met het oog op toekomstige technologische roadmaps, en opzetten van vervolgprojecten om de implementatie van geavanceerde technologieën in kmo’s in de EMR te stimuleren met duurzame effecten.
  • Ontwikkeling van rendabele materialen en halffabricaten voor geselecteerde toepassingen (automobielindustrie, machinebouw, bouwsector, enz.).
  • Er zal een netwerk in de volledige waardeketen worden uitgebouwd, met bedrijven en instellingen die in een database zijn opgenomen.
  • De grensregio EMR zal als een hotspot voor nieuwe composieten fungeren.

Referenties

EMR120

Projectpartners

Het project zal worden ondersteund door een partnerschap van universiteiten en onderzoekscentra uit EMR-regio's, met name:Centexbel(B)  

Flanders Make(B)

Sirris (B)

Universiteit van Luik(B)

Aachen-Maastricht Institute (NL)

Fontys University (NL)

AMAC (Advanced Materials Advisory&Consultancy) (D)

Financieel

2014 - 2020 INTERREG V-A Belgium - Germany - The Netherlands Euregio Meuse-Rhin* / Euregio Maas-Rijn / Euregio Maas-Rhein

 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nederland     Provincie Noord-Brabant Nederland

* Interreg is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat de ongelijkheden tussen regio's aanpakt en grensoverschrijdende samenwerking stimuleert.

Timing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Externe link

https://www.interregemr.eu/projects/aacoma