4.0 Made Real details

In samenwerking met

Demonstrator met geïntegreerde AM

Ons nieuwe productiesysteem zal verderbouwen op ervaring uit het verleden en op de meest gestelde vragen. We zullen opnieuw een horloge produceren maar ditmaal geven we meer opties om te personaliseren, met meer designs enz. Ons systeem zal een flexibele productie-omgeving reflecteren waar zelfs ‘seriegrootte 1’ mogelijk is. Om dit concept te bereiken vertrekken we van het begin: het design van het horloge. Bij het design wordt rekening gehouden met de uitdagingen en het potentieel van additive manufacturing, de beperkingen van bewerkingstoestellen, de vereisten om het oppervlak te behandelen en de uitdagingen bij de assemblage. Een multidisciplinair team past end-to-end productiemethodes toe om het optimale horlogedesign te creëren.

Nieuwe data-architectuur

In snel tempo worden gegevens het kostbaarste bezit van productiebedrijven. Met gegevens kun je het gebruik van uitrusting, de efficiëntie van de processen, de doorlooptijden, … evalueren en optimaliseren. Deze factoren bepalen in grote mate je concurrentieel voordeel en je wilt dus vrij zijn om je productiegegevens te verzamelen, te verwerken en te analyseren. Er zal een nieuwe data-architectuur geïmplementeerd worden om allerlei gegevensbronnen te combineren, maar ook om verschillende beheerprogramma’s naast elkaar te kunnen gebruiken (ERP, MES, …).

eID – Deur naar certificatie

Met de opkomst van technologieën voor additive manufacturing, waarin materiaal uit poeder wordt gevormd, wint de traceerbaarheid van productieprocessen naast die van het product zelf aan belang. Des te meer als gestreefd wordt naar certificatie van het product of het proces. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling gedetailleerde informatie over je productieprocessen (methodes, parameters, …) door te spelen aan de waardeketen, aangezien je dan je concurrentieel voordeel uit handen zou geven. Daarom zal een eID ontwikkeld en ingevoerd worden, waarmee veilige en aangepaste toegang gegeven wordt, zodat welbepaalde informatie gedeeld kan worden en de volledige traceerbaarheid gegarandeerd wordt. De eID is natuurlijk niet beperkt tot additive manufacturing en kan gebruikt worden in alle productieprocessen.

In samenwerking met

Geconnecteerde machines

Industrie 4.0 is gebaseerd op het idee dat alle productie-installaties geconnecteerd zijn en dat gegevens kunnen worden uitgewisseld. Nieuwe machines en sturingen worden uitgerust met tal van connectiviteitsopties zoals OPC/UA, wat toch minstens enige toegang biedt. Een bedrijf kan echter zelden de volledige uitrusting tegelijk moderniseren of standaardiseren naar een enkel systeem. In de praktijk word je geconfronteerd met uiteenlopende ‘connectiviteitsopties’, gaande van ‘geen’ tot ‘volledige toegang’. Wij ontwikkelen, implementeren en demonstreren kostenefficiënte manieren om al die verschillende machines waarover een productiebedrijf meestal beschikt, te connecteren.

In samenwerking met

Transparante Werkvloer

De tijd toen de werkvloer een zwarte doos was waar bestellingen toekomen en producten vertrekken zonder duidelijk zicht op wat, wanneer en waar, is al lang achterhaald. Je klanten maar ook de afdelingen van je bedrijf verwachten gedetailleerde informatie over de productstatus, de efficiëntie van de uitrusting, enz. Allerlei methodes om producten en productie-uitrusting te volgen, te traceren en/of te monitoren zullen worden ingevoerd en gedemonstreerd.

Geïntegreerde kwaliteitscontrole

Als machines geconnecteerd worden en gegevens worden verzameld, wordt het mogelijk enerzijds real-time informatie te gebruiken om processen aan te passen en anderzijds te kijken naar operaties uit het verleden om kwaliteitsproblemen te voorspellen. De demonstrator integreert systemen voor kwaliteitsinspectie met historische gegevensanalyse om de kwaliteit van de horloges te verzekeren en garanderen.

In samenwerking met

Productie-assistentie door Operator

Binnen een flexibele productie-omgeving wordt heel wat druk gezet op operatoren die moeten omgaan met tal van productvariaties, uiteenlopende assemblage-opties, hoog gepersonaliseerde producten enz. Er zullen demonstraties gegeven worden van digitale hulpmiddelen voor operatoren die bestellingen moeten uitvoeren en eindproducten moeten assembleren.

Nieuwe productie technologie

We zullen onze flexibele ‘seriegrootte 1’-productie creëren met behulp van nieuwe productietechnologie. Aan de basis ligt de technologie van additive manufacturing, waarmee de behuizing van het horloge wordt gemaakt. Er zal met hoge precisie gewalst worden om een strikte afmetingstolerantie te bereiken. Met vernieuwende technologie om het oppervlak af te werken, wordt een spiegelgladde afwerking bereikt. Tot slot wordt met een laser een gepersonaliseerde textuur aangebracht. Elke schakel van de keten voegt waarde toe aan het product, maar tegelijk worden strenge beperkingen op de kostprijs nageleefd.

Bewerken 4.0

In ‘Industrie 4.0’-modus verzamel je gegevens over lopende processen, maar tegelijk zal je waarschijnlijk merken dat informatie om echt het verschil te maken, ontbreekt. Essentiële parameters van de processen, zoals slijtage van gereedschap, de temperatuur van processen, de snijkrachten, … worden niet opgevolgd en dus zijn de opties om processen te optimaliseren beperkt. Wij voegen sensoren toe aan de machines en integreren hun gegevensstroom om een gedetailleerde blik te krijgen op wat er echt gebeurt binnen een proces en om te zien hoe het geoptimaliseerd kan worden. Wij noemen dit concept ‘Bewerking 4.0’.