3D-printing, intellectuele eigendomsrechten en veiligheid

Het Europees Parlement heeft een resolutie uitgevaardigd met de vraag naar een groter wetgevend arsenaal, wat de innovatie in AM zou kunnen afremmen. GE stelt een blockchainsysteem voor om zekerheid te verwerven dat een geprinte component geproduceerd is op basis van een correct bestand volgens het juiste procedé.

Wetgeving inzake IP in 3D-printing?

Het Europees Parlement heeft een resolutie afgekondigd over 3D-printing getiteld: “Over driedimensionaal printen, een uitdaging inzake intellectuele eigendomsrechten en burgerlijke verantwoordelijkheid”, gestemd met 631 stemmen voor, 27 tegen en 19 onthoudingen.

Deze tekst onderlijnt de voordelen van 3D-printen, het potentieel van de technologie en de te verwachten vooruitgang, maar schuift tegelijk de hypothese naar voren dat wanneer de algemene aanvaarding van AM ‘in concretu’ uitblijft, dit te wijten zou zijn aan een ontoereikende reglementering.

Lees meer op Techniline.