3D-printing en bescherming van intellectuele eigendom

De EU pleegt overleg over de noodzaak van regelgeving voor 3D-printing inzake intellectuele eigendom en burgerlijke aansprakelijkheid. Een bedrijf brengt een voorstel aan voor een identificatie- en authenticatiesysteem van geprinte objecten, terwijl een ander een online watermerkplatform voorstelt om de bestanden te beschermen. 

Regelgeving rond 3D-printen noodzakelijk of niet

De EU heeft van 3D-printen een technologiegebied gemaakt met hoge prioriteit. In haar recente discussienota over beheersing van de globalisering (COM (2017)240) als een van de belangrijkste factoren die tot industriële reconversie zullen leiden, maakt de Commissie hiervan gewag. 

Onlangs heeft de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement de invoering van regelgeving voor 3D-printtechnologieën besproken. Zij erkent weliswaar de voordelen ervan in termen van hervestiging van het werk, efficiëntere productie, enz., maar geeft tegelijk toe dat dit specifieke kwesties kan doen rijzen op juridisch en ethisch vlak (reproductie van organen, gelijke toegang tot gezondheidszorg, enz.) maar ook op het gebied van gezondheid en veiligheid. 

Lees meer op Techniline.

Tags: