Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur, adipisicing elit. Amet ullam totam ex culpa exercitationem alias, magni at neque, libero natus non dolore ipsa corrupti, harum ipsam, voluptate officia voluptatibus itaque.
LOGO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur, adipisicing elit. Amet ullam totam ex culpa exercitationem alias, magni at neque, libero natus non dolore ipsa corrupti, harum ipsam, voluptate officia voluptatibus itaque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur, adipisicing elit. Amet ullam totam ex culpa exercitationem alias, magni at neque, libero natus non dolore ipsa corrupti, harum ipsam, voluptate officia voluptatibus itaque.
Context
IJsvorming veroorzaakt lagere prestaties, aantasting van het materiaal en kan bij veel systemen en toepassingen veiligheidsproblemen met zich meebrengen. Dit is vooral het geval in polaire gebieden waar ernstige ijsvorming schering en inslag is, maar ook in België, waar ijsvorming minder vaak voorkomt en een aantal industriesectoren, zoals windenergie en lucht- en ruimtevaart, kopzorgen baart omdat de optimale oplossing voor het probleem van ijsvorming een aanzienlijke economische waarde uitmaakt. Dankzij de recente technologische ontwikkelingen (zoals sensoren, het IoT, algoritmes voor machineleren, ijswerende coatings en oppervlaktebehandelingen) zijn nieuwe oplossingen ontstaan voor het detecteren, voorkomen of verwijderen van ijs. Veel bedrijven hebben het echter nog moeilijk om het aspect van ijsvorming adequaat en rendabel aan te pakken bij het ontwikkelen, valideren of gebruiken van ijsgevoelige systemen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de oplossingen die voor polaire klimaatomstandigheden of regio's met een grote ijsvorming zijn ontwikkeld, vaak niet kunnen worden toegepast of uit economisch oogpunt niet optimaal zijn voor klimaten met lage of gematigde ijsvorming.

Ijsproefopstelling ontwikkeld door Sirris in het kader van het Newskin-project (links) en voorbeeld van een geïntegreerd ontdooiingssysteem voor de voorkant van een windturbineblad in België (links)

 

Doel
In het kader van dit project zal Sirris kennis verwerven en oplossingen ontwikkelen om de problemen van ijsvorming te beperken, die dan door ondernemingen uit diverse industriesectoren in de volgende domeinen kunnen worden toegepast:
  1. Grondiger inzicht in de vorming en preventie van ijs en de impact ervan, door onderzoek te voeren naar de verschillende soorten van ijs en ijsvormingsomstandigheden en de bijbehorende risico’s, door het oplijsten van certificeringsnormen met betrekking tot ijsvorming en door het evalueren van de impact van ijsvorming, meer bepaald op de energieproductie van windturbines.
  2. Beoordeling van oplossingen voor sensoren die ijsvorming en/of geen ijsvorming detecteren, meetconcepten en gegevensverwerking en validering in de laboratoriumomgeving, waaronder de bedrijfszekerheid ervan.
  3. Kennis over de toepassing van ijswerende of -verwijderende oppervlakken, door onderzoek te voeren naar coatings en texturen in termen van hun technische en economische prestaties, compatibiliteit met verschillende substraten, alsook de volledige validering ervan.
  4. Methode en infrastructuur voor versnelde en rendabele ijsvormingstests op reële schaal.
  5. Geïntegreerde benadering van een optimaal beheer van ijsvorming op geselecteerde demonstrators.

Sirris werkt ook samen met de VUB, de KULeuven en de Universiteit Antwerpen om de bruikbaarheid te onderzoeken van hun oplossingen die verder gaan dan de stand van de techniek en op korte termijn door de industrie zouden kunnen worden toegepast.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door VLAIO in het kader van het COOCK-traject.

VLAIO
Timing
Fighting icing is een driejarenproject dat loopt van februari 2020 tot eind januari 2022.

Curious for more? Keep up trough our blogposts!
Our experts keep you up to date on all things new in the world of ... ? They stay on top of things for you and keep you informed trough bite-sized articles. 

How can we support you?

Want to know more about the Fighting Icing project ? Curious about the possibilities for your company? Get in touch with us. Our Senior Engineer Machatronics, Ozlem Ceyhan, will be happy to help.