Internship And Master Thesis Opportunities At Sirris

Are you an ICT student looking for an internship or a topic for your Master thesis? Are you keen on working on industrially relevant problems?

Our team participates in several R&D projects where we help companies address technological challenges they encounter (see here for a list of our current and past projects). These challenges might require investigating topics like:

  • Extracting patterns from large chunks of data
  • Providing recommendations based on available information
  • Presenting relevant information based on current user context and state

Last year I had the pleasure to guide Jens Van Ranst, student at KAHO Sint-Lieven, during his internship. His assignment consisted in further developing a software tool prototype to help emergency coordinators navigate an emergency plan and find relevant information for taking appropriate decisions to restore a normal situation as soon as possible.

Below you can read some impressions he wrote down about his internship (in Dutch). If you are interested in addressing cutting edge ICT challenges, collaborating with innovative companies and experimenting with new technologies do not hesitate to contact us!

"Als afstuderend ICT student is het gebruikelijk een stage te lopen in de ICT sector over een periode van ongeveer 3 maanden.

Deze stage heeft enerzijds als doel praktijkervaring op te doen in de beroepssector en anderzijds om de reeds verworven kennis en inzichten toe te passen in de praktijk. Het op doen van praktijkervaring vind ik een zeer belangrijk deel van de opleiding. Zo heb je als student tijdens de drie jaren van je opleiding heel wat projecten moeten maken maar nog nooit de verworven kennis toegepast in de praktijk. Het is zeker een meerwaarde tijdens het zoeken van een job reeds een idee te hebben van hoe de bedrijfswereld in elkaar zit.

De ICT-sector is zeer gevarieerd en niet elke student heeft dezelfde vaardigheden en voorkeuren. Om die reden wordt een student vrij gelaten in de keuze van een geschikte stageplaats. De hogeschool zelf zal wat bedrijven voorstellen maar er is geen verplichting tot het kiezen van één van de voorgestelde bedrijven.

Ikzelf heb gekozen om stage te lopen bij Sirris, de hoofdreden hiervoor was dat de aangeboden stageopdracht zeer ver stond van de reeds verworven kennis tijdens mijn opleiding. Hierdoor had ik de kans mijn kennis te verruimen en heel wat nieuwe ervaringen op te doen.

Mijn opdracht bestond uit het ontwikkelen van een applicatie genaamd Emergencia. Deze applicatie gaat coördinatoren begeleiden tijdens noodsituaties. Emergencia maakt deel uit van het R&D project ASTUTE. Ik kreeg dus niet enkel de kans in contact te komen met heel wat nieuwe technologieën ook kon ik deel uit maken van een R&D project. Dit is een kans die niet elke student op zijn stageplaats krijgt. Het was zeer leerrijk om samen te werken met andere bedrijven binnenin zo een R&D project. Omdat Sirris mij de kans had gegeven deel uit te maken van dit project werd deze stage zeer gevarieerd en niet enkel gericht op het ontwikkelen van een applicatie.

Zoals ik reeds vermelde was het grootste deel van de technologieën gebruikt nieuw voor mij maar dankzij de goede begeleiding bij Sirris heb ik ongelofelijk veel bij geleerd en een goed eindresultaat kunnen neer zetten."