Nieuwe aanpak voor bijwerken van EN 13445 en EN 13480

01 September 2021
Bart Teerlinck

EN 13445 ('Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten') en EN 13480 ('Metalen industriële leidingen') zijn belangrijke Europese normen op het gebied van drukapparatuur die het vermoeden van overeenstemming met de EU-richtlijn betreffende drukapparatuur (2014/68/EU) vaststellen. Vanwege hun complexiteit met hun grote aantal formules, figuren en tabellen, worden ze sinds de publicatie van de eerste edities in 2002 volgens een ad-hocmethodologie bijgewerkt.

Volgens het Technisch Comité van het CEN (CEN/BT) is de mogelijkheid om een onbeperkt aantal amendementen op te stellen voor elk van de onderdelen van de serie te vaak gebruikt en is dit verwarrend voor de gebruikers. CEN/BT stelt daarom voor de methodiek voor het bijwerken te herzien.

In de praktijk zouden de werkgroepen CEN/TC 54 en CEN/TC 267 niet langer een onbeperkt aantal amendementen mogen uitwerken. Het nieuwe systeem zou de volgende principes volgen:

  • De reeks wordt elke 5 jaar herzien
  • Gedurende de eerste vier jaar na het verschijnen van een nieuwe editie mag maximaal één amendement per deel en per jaar worden gepubliceerd
  • Dit systeem treedt in werking in januari 2022 voor de EN 13445-serie en bij publicatie van de 2022-editie voor de EN13480-serie

Meer details zijn te vinden in volgend document.

Dit ontwerpbesluit moet nog worden goedgekeurd door de EU-landen. Sirris-Agoria is door het NBN (Belgisch Bureau voor Normalisatie) aangesteld als 'sectoroperator' en we verwelkomen alle opmerkingen hierover, voor 13 september 2021.

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be