Onze maatschappij heeft geen voeling meer met bouwstoffen. Materialen zijn voor velen een onbekende, zo ook het maken van voorwerpen. Volgens prof. Mark Miodownik, spreker op de Circular Economy Day, ligt de eerste stap naar de circulaire economie in het zich (opnieuw) eigen maken van deze kennis en vaardigheid.

Om de toenemende complexiteit in zijn aanbod het hoofd te kunnen bieden, stelde Wuyts, bewerker van materialen en producent van verscheidene producten, zich open voor invloeden en inspiratie van buitenaf. Zo wilde Wuyts product, productie en bedrijf innoveren en optimaliseren. Ook Sirris hielp een handje.

Krimpende grondstofvoorraden, stijgende prijzen… de cijfers bewijzen het, de nood aan een circulaire economie groeit. Deze omslag brengt echter ook enkele interessante opportuniteiten met zich mee.

De circulaire economie brengt nieuwe innovatiekansen met zich mee voor ondernemers en dit op verschillende vlakken.

De ‘fabriek van de toekomst’ is circulair. Of het nu is om materiaalkosten te verminderen, te anticiperen op nieuwe wetgeving, in te spelen op veranderende klanteneisen of de ecologische voetafdruk te verkleinen, bedrijven zullen evolueren naar meer circulaire bedrijfsmodellen. Het lerend netwerk Circular Economy Connect wil u hierbij helpen en start zijn tweede cyclus.

Dat de valorisatie van afval van metaalspanen een onderschatte problematiek is, bleek duidelijk op het event ‘Geld verdienen met spaanafval, hoe doe je dat?’ op 14 september. Dat er interessante mogelijkheden zijn, toonde een getuigenis van BMT Aerospace.

Het is een open deur intrappen te stellen dat je geld verliest met afval. Even zo dat afvalpreventie belangrijk is. Door wijzigende regelgeving en toenemende druk op het milieu blijft dit een domein dat sterk in beweging is. Zo moeten binnenkort de kunststofstromen gescheiden ingezameld worden. Even bijbenen? Dat kan op 24 oktober!

Heel wat organisaties zijn zich bewust van de nood aan een circulaire economie of van de voordelen ervan. De hamvraag blijft: hoe komt uw organisatie vooruit? Welke stappen kunt u zetten? Welke relevante beslissingen moet u nemen?

Op 21 september organiseert de Belgian Energy Research Alliance (BERA) samen met het IBN Offshore Energy (waarbij ook het OWI-Lab betrokken is), Tweed en VLIZ een brokerage event om de Belgische offshore windindustrie te verbinden met onderzoekscentra.