Wordline, Europese marktleider op het gebied van betaal- en transactiediensten, maar ook vooraanstaand fabrikant van betaalterminals, heeft maatregelen getroffen om zijn milieu-impact terug te dringen door een herziening van zijn processen en producten. De onderneming werkte samen met Sirris en Agoria om zowel haar kosten als haar impact op het milieu terug te dringen en implementeerde hiertoe een proces van permanente verbetering, in lijn met het ambitieuze beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Worldline Group (dat formeel is vastgelegd in het programma-Trust 2020).

Ongetwijfeld zal uw bedrijf de komende jaren veel meer doen met circulaire economie. Waarom? Het laat u toe milieubewust te ondernemen, helpt u uw financiële slagkracht te vergroten en innovatie te stimuleren. Slim omgaan met afval is maar een klein deel van het verhaal. Circulair wordt u helemaal door businessmodellen en logistieke systemen te herdenken en door producten te herontwerpen. Sirris en Agoria organiseren een bootcamp om u op weg te helpen!

De circulaire economie is een must en is wereldwijd aan haar doorbraak bezig. De complexiteit van producten en van internationale waardeketens echter vormt een obstakel om tot een volwaardig functionerende circulaire economie te komen. IoT en digitale technologieën zijn hierbij essentieel. Sirris en partners willen een betere opname van digitale technologieën door marktspelers en consumenten mogelijk maken om de circulaire economie in Vlaanderen een boost geven. Ga met ons de uitdaging aan!

Om het pad naar de circulaire economie voor onze bedrijven te effenen en hen nog beter bij te staan bij hun inspanningen stelden Sirris en Agoria een nieuwe, uitgebreide whitepaper samen. Dit document omvat onder meer een beschrijving van de basisprincipes en voordelen van een circulaire economie, maar ook welke ondersteuning en begeleiding u in staat stellen verdere concrete stappen te zetten.

Hoe kunt u energiezuinige producten van de toekomst ontwikkelen? Waarmee moet u rekening houden? Waar zijn er kansen te vinden? Sirris en Agoria komen u tegemoet met de nieuwe whitepaper ‘Wetgeving energie-efficiëntie: wat is belangrijk voor mijn producten?’.

In het kader van het event 'Optimising Wind Farms In Cold Climates' dat op 17 en 18 oktober plaatsvond in Antwerpen, mocht OWI-Lab een delegatie uit de windindustrie verwelkomen. Het event focust zowel op de commerciële als op de technische complexiteiten die een belemmering vormen voor de werking van windmolenparken. Deze laatste kon perfect gedemonstreerd worden in de klimaatkamer van het OWI-Lab.

Onze maatschappij heeft geen voeling meer met bouwstoffen. Materialen zijn voor velen een onbekende, zo ook het maken van voorwerpen. Volgens prof. Mark Miodownik, spreker op de Circular Economy Day, ligt de eerste stap naar de circulaire economie in het zich (opnieuw) eigen maken van deze kennis en vaardigheid.

Om de toenemende complexiteit in zijn aanbod het hoofd te kunnen bieden, stelde Wuyts, bewerker van materialen en producent van verscheidene producten, zich open voor invloeden en inspiratie van buitenaf. Zo wilde Wuyts product, productie en bedrijf innoveren en optimaliseren. Ook Sirris hielp een handje.

Krimpende grondstofvoorraden, stijgende prijzen… de cijfers bewijzen het, de nood aan een circulaire economie groeit. Deze omslag brengt echter ook enkele interessante opportuniteiten met zich mee.