Slimme geconnecteerde producten bieden kansen op meerwaarde, maar ze omvatten ook nieuwe uitdagingen die impact hebben op bedrijven. Om productbouwers, technologieaanbieders en toeleveranciers te helpen, richten Sirris, imec en Centexbel-VKC een innovatief bedrijfsnetwerk (IBN) op.

Buitenlicht versterken en gebruiken als binnenverlichting voor gebouwen, met dat concept ging het EcoNation in 2010 samen met UGent aan de slag en ontwikkelde de LightCatcher, een hoogtechnologische koepel die – dankzij een geautomatiseerd, roterend spiegelsysteem met sensoren – het daglicht efficiënt binnenbrengt. Om de robuustheid en autonomie van het aandrijfsysteem te optimaliseren, ging het bedrijf bij Sirris te rade.

Op 21 november organiseert Flanders Make zijn tweede symposium. Tijdens het event worden de trends die de toekomst van de maakindustrie bepalen onder de loep genomen. De onderzoekers zullen hun onderzoeksresultaten illustreren en concrete bedrijfscases tonen.

Dat hard- en software steeds meer in elkaar vervlechten, biedt kansen voor beide werelden. Hardware-producenten die hun producten willen uitbreiden met digitale functionaliteiten, softwareontwikkelaars die de link willen maken met fysieke producten en onderzoekers die mogelijkheden willen aftasten kunnen binnenkort terecht in de nieuwe infrastructuur die Sirris voor hen voorziet.

Op 24 november organiseert Agoria’s expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie een praktijkgerichte opleiding dat de deelnemers in staat stelt om op een systematische wijze risicoanalyses uit te voeren.

Niemand twijfelt nog aan de opmars van internet-of-things toepassingen en van slimme, geconnecteerde producten. Maar hoe kan je hiermee nu zelf als bedrijf waarde creëren? Sirris en Agoria starten een initiatief om u hierbij tegemoet te komen. Op 16 november vindt een eerste interactief event plaats.

Op 25 oktober 2017 organiseren Sirris en Flanders Make hun Mechatronica 4.0 Masterclass IV rond visietechnologie. Op deze masterclass verneemt u alles over de verdiensten van visietechnologie en verwerft u inzichten over hoe deze systemen op een efficiënte wijze in uw producten of productie kunnen worden geïntegreerd.

Op 14 september 2017 vindt in Kortrijk een studiedag plaats over aandrijfselectie voor motion-applicaties met behulp van CAD-tools. De focus zal liggen op de nodige, breed inzetbare tools om motion-simulaties op te zetten in CAD-software en te komen tot de meest geschikte aandrijving voor toepassingen. Het event kadert in het TETRA-project 'AMoCAD', uitgevoerd door UGent Campus Kortrijk en Sirris.