Om tot een kwalitatief hoogstaande gegevensverwerving te komen, moet de digitale sector optimaal gebruikmaken van sensoren. Sirris, Hahn-Schickard en het FZI Research Center for Computer Science willen kmo’s bij dit proces ondersteunen en werken daarom samen aan een projectvoorstel ‘InsightProducts - Actionable Insights into Product Service Delivery'. Via het project willen zij bedrijven helpen om sensor- en communicatiesystemen optimaal in te zetten voor het verzamelen van kwalitatief hoogstaande productinformatie. Die moet hen meer bruikbare inzichten opleveren op de bedrijfssite van hun klanten.

CogniStreamer is een van de toonaangevende spelers in de markt van de software voor collaboratieve innovatie. Het biedt een softwareplatform en bijhorende begeleiding aan om innovatie procesmatig te benaderen. Zelf zag het zich voor kennis en inspiratie gesteund door het ITEA-Accelerate-project dat samen met Sirris werd opgezet en uitgevoerd.

Er wordt veel te veel software gebouwd. Ik zie hoe tal van SaaS-teams zich focussen op het bouwen van hun softwareproduct, meer features, refactoring en bouwen aan infrastructuur, terwijl vaak cruciale zaken zoals een goede eerste gebruikservaring aanbieden ('onboarding') aan het toeval worden overgelaten. De tweede 'S' in 'SaaS' staat voor 'Service'. Net op dit punt wordt het verschil gemaakt. Het is dus hoog tijd voor SaaS-bedrijven om te beseffen dat ze in de eerste plaats een service moeten ontwikkelen, en pas in tweede instantie software.

Data science kan bijzonder waardevol zijn voor de innovatie in verschillende domeinen, ook voor kmo's. De mastercourse van EluciDATA biedt een pragmatische en industriegerichte inleiding tot datagedreven innovatie. De volgende sessie (tweede editie) met als onderwerp de kunst van het formuleren van een data science-taak, zal op 28 september plaatsvinden in Diepenbeek.

DEWI is een Europees onderzoeksproject dat in februari 2017 is geëindigd. Door aandacht te besteden aan de dagelijkse fysieke omgeving van burgers in gebouwen, auto’s, treinen en vliegtuigen, heeft dit project belangrijke oplossingen gegeven voor draadloze naadloze connectiviteit en interoperabiliteit in slimme steden en infrastructuren. Op deze manier heeft DEWI aanzienlijke bijdragen geleverd voor de opkomende slimme woning en de slimme openbare ruimte.

In tegenstelling tot wat u misschien denkt, bestaan er geen snelle, simpele, kant-en-klare data-oplossingen. Data science is een creatief proces waar heel wat gissen en missen bij komt kijken. Data Analytics vereist veel meer dan technische competenties. Ook menselijke, zakelijke en onderzoeksaspecten mogen niet uit het oog worden verloren.

Tegen mei 2018 moet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen alle ondernemingen die gegevens verzamelen en verwerken zijn geïmplementeerd. De nieuwe wetgeving versterkt de rechten en de privacy van de betrokkene wat de verwerking van diens persoonlijke gegevens betreft. De wijze waarop we rond data innoveren, zal hierdoor veranderen.

Wilt u een dieper inzicht verwerven in hoe u betere resultaten kan bekomen bij data mining en machine learning? Meer te weten komen over het creatieve proces van feature engineering? Dan is dit uw kans, want Sirris organiseert opnieuw een sessie rond dit topic binnen de Mastercourse Data Innovation.

De toekomst zal uitwijzen of de periode 2010-2016 de geschiedenis zal ingaan als de digitale tegenhanger van de muzikale punkperiode. De sturm und drang die de punk kenmerkte, liep uiteindelijk op zijn einde samen met de jaren 1970.