Een aantal metrieken vormen de ruggengraat van het financiële model van een digitale business. Deze monitoren de efficiëntie en de impact van verbeteracties bij het streven naar een schaalbare en klantgerichte dienst. Op 19 april gaan we hier dieper op in tijdens de editie van de Agoria Academy 'How to build a Digital Business'.

Het groeiende aantal ouderen vormt een uitdaging voor onze maatschappij. Dankzij gebruiksvriendelijke technologieën zouden ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. In het kader van het SMARTpro-VIS-traject zette Sirris drie demonstrators op die het potentieel van de combinatie van data uit verschillende bronnen tonen voor geavanceerde lokalisatie en het monitoren van activiteiten op basis van de technologische ontwikkelingen binnen het project.

Er zijn vandaag allerhande algoritmes beschikbaar in verschillende bibliotheken en toolkits voor data analytics. Als het op de keuze van een algoritme aankomt, is de vraag dus niet zozeer of er al een algoritme bestaat om uw probleem op te lossen, dan wel welk algoritme het best geschikt is voor het data science-probleem dat u wenst op te lossen. De volgende sessie van de EluciDATA mastercourse op 26 april focust op de keuze van het correcte algoritme voor een specifieke taak.

Een goed businessplan opstellen is één ding, het ook goed uitvoeren iets anders. Hoe begint u eraan? Elk geval is anders en er duiken voor elk project heel wat onzekerheden op. Daarom gaan we op 14 mei in Mechelen opnieuw van start met een nieuwe reeks binnen het Startathlon-programma.

Next Generation Internet (NGI), een topprioriteit in het H2020 ICT-werkprogramma 2018-2020, wil een meer mensgericht internet garanderen dat de Europese waarden als openheid, grensoverschrijdende samenwerking, decentralisatie, inclusiviteit, transparantie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer ondersteunt.

Startathlon™ is een programma dat zeven deelnemers uit de IT/SaaS- en hardwaresector actief begeleidt bij het vermarkten van hun afgewerkt en markt-klaar product. Na het succes van de eerste West-Vlaamse Startathlon editie, starten we, op initiatief van Stad Kortrijk en in samenwerking met Voka West-Vlaanderen, met een tweede reeks.

Met data kan men niet alleen nieuwe datagestuurde bedrijfsmodellen ontwikkelen, maar ook nieuwe inzichten verwerven om productieprocessen te optimaliseren, machine-uitvallen te voorspellen, producttoepassingen af te bakenen of datagerichte start-ups op te richten. Datatoegang en/of -verzameling is echter niet altijd vanzelfsprekend en een van de belangrijkste obstakels die verdere doorbraken in datagestuurde innovatie in de weg staat, blijft data sharing. Op 30 mei richt Sirris een seminarie in met als doel het potentieel van data sharing voor de optimalisering van de industriële innovatie aan te tonen.

Hoe kan je een gezondere houding aannemen tijdens het werk met slim textiel en draagbare intelligentie? In het kader van het SMARTpro-VIS-traject zette Sirris drie demonstrators op die het potentieel van de combinatie van data uit verschillende bronnen tonen voor geavanceerde lokalisatie en het monitoren van activiteiten op basis van de technologische ontwikkelingen binnen het project.