Steeds meer bedrijven starten proactieve of predictieve maintenanceprojecten op en zoeken naar manieren om hun operaties te optimaliseren door een betere benutting van de grote hoeveelheid gegevens die ze verzamelen. Bij hun analyses focussen die bedrijven echter hoofdzakelijk op het niveau van elke machine afzonderlijk, waardoor een enorm potentieel voor machineparkanalyse onbenut blijft.

Bij de analyse van sensordata krijgt men veelal te maken met problemen op het vlak van de kwaliteit van de gegevens. Hier tonen we hoe die problemen kunnen worden aangepakt en hoe we enkele eerste inzichten afleiden uit opgeschoonde data via verkenningstechnieken als clustering.

Pulse Foundation lanceert in samenwerking met Sirris, Agoria, EY, imec, DataScouts en Universem het unieke acceleratieprogramma ‘BEyond: Excellence in Entrepreneurship’ voor ambitieuze tech scale-ups. BEyond ondersteunt scale-ups niet met de raad van consultants maar met de expertise van beslagen Belgische en internationale topondernemers.

Wilt u een dieper inzicht verwerven in hoe u betere resultaten kan bekomen bij data mining en machine learning? Meer te weten komen over het creatieve proces van feature engineering? Dan is dit uw kans, want Sirris organiseert opnieuw een sessie rond dit topic binnen de Mastercourse Data Innovation in februari 2018.

Op 5 december lanceerden Sirris en Agoria de Digital Journey Tracker, een handige tool om bedrijven wegwijs te maken doorheen het doolhof van de digitalisering. Dit in aanwezigheid van minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters.

Steeds meer apparaten zijn met het internet en met andere apparaten verbonden om gegevens te verzamelen. Hun invloed op onze veiligheid wordt steeds groter en het belang van het beveiligen van informatiesystemen - in het bijzonder IoT-systemen - neemt toe. Een sterke, verifieerbare identiteit van apparaten is daarom van cruciaal belang, omdat de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie die wordt uitgewisseld binnen een IoT-systeem, hiervan afhangt. Het ontwikkelen en beschermen van de identiteit van apparaten moet vooropstaan, en hardware speelt hierin een belangrijke rol.

Begin november startte de derde begeleidingsgroep, bestaande uit tien scale-ups, aan Scaleup.vlaanderen, een begeleidingstraject voor innovatieve digitale bedrijven met een bewezen bedrijfsmodel, die aan de vooravond staan van een groeiversnelling.

Tijdens de jaren 1970 kregen we het mainframe, in de jaren 1980 de pc en in de nineties kwam er het internet; in de jaren 2000 ontstond het Social/Mobile web - ook al kan dit als een betwistbare evolutie worden beschouwd - en tijdens de jaren 2010 maakten we kennis met de bitcoin en de blockchain. Maar wat is de blockchain nu precies? En hoe komt het dat, ondanks zijn enorme mogelijkheden, de industriële toepassing van de blockchain (in België) achter blijft?

Data is tegenwoordig overal rondom ons aanwezig. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde voor een bedrijf. Almaar meer mensen en machines genereren steeds grotere hoeveelheden data en technologieën voor opslag, analyse en kennisverwerking zijn vrij verkrijgbaar en evolueren snel. Met het verzamelen, accumuleren, analyseren, gebruiken en (opnieuw) verkopen van data valt geld te verdienen en uit te sparen.

De impact van digitalisering bij innovatie, zowel in product, productie als de organisatie van processen, is groot. Deze impact blijft bovendien groeien, in de industrie en dus ook in onze dienstverlening. Daarom is Sirris op zoek naar versterking voor haar expertise in digitale innovatie.