adapter, plug-and-play adapter

In het zog van de Industrie 4.0-revolutie zijn communicatie en uitwisseling van gegevens van cruciaal belang. Vaak is dit niet evident tussen machines onderling: ze werken niet volgens dezelfde standaarden. Onderzoekers aan het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) hebben een module ontwikkeld om deze vertaalslag te maken: een plug-and-play adapter.

circular economy

Onlangs is de eerste standaard voor de circulaire economie - BS 8001:2017 - gepubliceerd. Hij werd ontwikkeld met brede steun van meerdere belangrijke spelers in het domein. We hebben het document doorgenomen en bieden u hier de belangrijkste inzichten. Verder geven we voorbeelden uit de industrie en leggen we een verband met onze ervaringen om deze nieuwe standaard zo dicht mogelijk bij de activiteiten van productieondernemingen te brengen.

AM

Alvorens de stap naar 3D-printen te zetten, is het belangrijk om te weten welke componenten interessant zijn om te produceren d.m.v. een 3D-printtechnologie. Een vragenlijst helpt u om het potentieel voor uw productfolio in te schatten.

Stillemans heeft een lange geschiedenis in het produceren en vermarkten van kunststof afboordprofielen voor o.a. de meubelindustrie. Het bedrijf zet zijn expertise nu ook in voor nieuwe innovatieve producten en toepassingen. Zo worden verschillende toepassingsgebieden in de bouw onderzocht, zoals bijvoorbeeld integratie van ledverlichting.

Hoewel maakbedrijven heel wat ervaring hebben om met klassieke technologieën gelijksoortige materialen te verbinden, blijkt de combinatie van twee verschillende materialen vaak nog een uitdaging. Sirris, Agoria, BIL en Flanders Make sloegen daarom de handen in elkaar om praktische kennis van verbindingstechnieken beter bekend te maken bij de industrie. Dit project kreeg de naam 'Multi Material Joining' en op 13 september vindt het derde netwerkevent plaats.

Op 18 en 19 september houdt machineleverancier Exmore zijn Techdays onder het motto 'Making industrial standards work'. Sirris zal ook aanwezig zijn om meer informatie te geven over de eigenschappen en het gebruik van robots.

On 21 September the Belgian Energy Research Alliance (BERA) organizes together with IBN Offshore Energy, Tweed and VLIZ a brokerage event to connect the scientific community with experts from the offshore wind industry.

Een Europees project waaraan Sirris heeft meegewerkt, leidt tot de conclusie dat door de slechte verspreiding van grafeen in een kunststof matrix, de eigenschappen ervan niet beduidend kunnen worden verbeterd.

De R&D-langetermijninitiatieven van het OWI-Lab op het Belwind offshore windmolenpark, met het oog op de monitoring van de temporele evolutie van de stijfheid van de funderingen van de offshore monopiles, zijn tijdens het Offshore Wind Energy-congres in Londen beloond met een award.

Om het aantal marktgeoriënteerde hightech R&D projecten tussen Zweden en België te stimuleren werd het Swedish-Belgian Innovation Initiative (SBII) opgezet, waarvan ook Sirris partner is. Op 4 oktober wordt het initiatief officieel gelanceerd op het pilootevent 'Digitization of the Future Industry', dat plaatsvindt in Bluepoint Brussels.