Prille beginner of doorwinterde gebruiker? Met onze crash-cursus en masterclass bieden we elk wat wils! We geven een veelzijdige basis rond verschillende thema’s, telkens met de nodige diepgang.

slimme assemblagelijn

Op 18 oktober ging onze nieuwe pilootlijn voor kostenefficiënte productie van kleine reeksen officieel van start. De inwijding kon rekenen op een overweldigende opkomst: in het totaal zakten meer dan 200 aanwezigen uit de industrie af naar onze Smart & Digital Factory in Kortrijk. Dit bewijst dat Sirris met haar aanbod naadloos aansluiting vindt bij de noden van onze technologische bedrijven.

Op 14 november presenteert Sirris een piloot van een 'AM integrated factory, een productielijn die verschillende state-of-the-art technologieën combineert: LBM (laser beam melting), vijfassig hogeprecisiefrezen, laserharden, oppervlaktefunctionaliseren met een femtosecondenlaser en operatorondersteuning door een cobot. Op dit feestelijke event verzorgt Jon Meyer van Airbus de keynote.

Sirris is actief in de ontwikkeling van nieuwe producten voor ondernemingen en start-ups.

Hoe uw productie op een flexibele manier organiseren? Sirris, Agoria en UGent helpen u op weg via twee praktische workshops, op 16 november en 7 december.

De circulaire economie brengt nieuwe innovatiekansen met zich mee voor ondernemers en dit op verschillende vlakken.

Dat hard- en software steeds meer in elkaar vervlechten, biedt kansen voor beide werelden. Hardware-producenten die hun producten willen uitbreiden met digitale functionaliteiten, softwareontwikkelaars die de link willen maken met fysieke producten en onderzoekers die mogelijkheden willen aftasten kunnen binnenkort terecht in de nieuwe infrastructuur die Sirris voor hen voorziet.

In de industrie wordt de uitdaging van digitalisatie vaak bediscussieerd, maar er ontbreekt een concrete en vooral ook systematische aanpak. Daarom is het 3IF-project sinds juni 2017 gestart met de eerste, productonafhankelijke en diepgaande Industrie 4.0-training in Vlaanderen. Deelname is open, al richt de training zich voornamelijk op de kmo, met specifieke voorbeelden, praktijkcases en opdrachten.

Op 24 november organiseert Agoria’s expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie een praktijkgerichte opleiding dat de deelnemers in staat stelt om op een systematische wijze risicoanalyses uit te voeren.

De kwaliteit van de poeders die men gebruikt bij additive manufacturing is van essentieel belang voor het bekomen van degelijke componenten. Deze is dan ook onderwerp van gesprek in de vele comités voor de normalisatie.