Een nieuwe camera bij I-Movix

I-Movix heeft een nieuwe camera ontwikkeld en deed daarbij een beroep op Sirris voor het design van de behuizing en de thermische optimalisatie van de elektronica. 

I-Movix ontwikkelt digitale hogeresolutiecamerasystemen waarmee gedurende een korte tijd slowmotionbeelden van hoge kwaliteit kunnen worden gerealiseerd, met name wanneer sportevenementen worden gecoverd. 

Het bedrijf had in 2008 al een beroep gedaan op Sirris om een kap voor de camera te ontwikkelen en een aantal behuizingen om er de elektronische componenten in onder te brengen. Het product is inmiddels geëvolueerd en I-Movix heeft een nieuw en compacter cameralichaam gekocht, waarin de specifieke elektronica, die intussen ook is geëvolueerd, moet worden ondergebracht. De bestaande camera was in mechanisch gelast metaal uitgevoerd, wat het onderhoud bemoeilijkte. Een nieuw ontwerp drong zich ook op om de ergonomie en de compactheid van het systeem te optimaliseren. 

Ook nu werd een beroep gedaan op Sirris om de nieuwe behuizing te ontwikkelen. Het probleem was vooral van thermische aard omdat de elektronica efficiënt moest worden gekoeld. 

Imovix1a

 

 

 

 

 

 

 

 

In een eerste fase werden de warme zones gevisualiseerd met behulp van een thermische camera. De resultaten werden bevestigd en verfijnd door middel van sensormetingen. Vervolgens werden die gegevens ingevoerd in een programma voor de thermische simulatie van de behuizing zodat de ventilatoren die de warmte moeten afvoeren optimaal konden worden gepositioneerd. 

Op basis van die elementen en rekening houdend met het feit dat de look van het systeem een heel belangrijk punt in het bestek vormde, werd voor de fabricagetechniek een gemengd concept toegepast: 

  • vacuümgieten voor bepaalde structuurelementen, de bevestigingen van de connectoren enz.

  • een kap in aluminiumplaat

Bijzondere aandacht werd besteed aan de ergonomie van het geheel en aan de bereikbaarheid van de componenten met het oog op een vlot onderhoud. 

Op een vakbeurs stelde I-Movix verschillende prototypes in gesinterd en gelakt polyamide voor. Om rekening te houden met de ontwikkelingen die tegelijk in de elektronica plaatsvonden, waren twee iteraties noodzakelijk. 

Vervolgens werden vijf prototypes in goed materiaal gegoten en in het veld gebruikt om definitief te worden gevalideerd.
Alle ontwikkelingen vonden plaats binnen een uiterst krap tijdsbestek.
 

Imovix2b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe X10-camera doet het uitstekend en is een groot succes. I-Movix denkt nu al aan nieuwe projecten met Sirris. 

Contactpersoon Sirris: Carl Emmerechts, tel. +32 4 361 87 73